FZH MASSAGE & PILATES

Gecertificeerde, veilige en vaardige sport en ontspanningsmassages en pilates lessen bij jou aan huis, op het werk en op locatie in Amsterdam en de regio Noord-Holland.                                                    Tel.06-53894847      info@fzhmassage.nl          

 
 

WWKZ Klachtenregelingsservice.

 

FZH Massage aangesloten bij de klachtenregelingsservice Wkkgz via het Nederlands Genootschap voor Sport en Wellnessmassage te Bilthoven.


Klachtenregelingsservice volgens de wet Wkkgz:


Stel je bent ontevreden over je bezoek aan de masseur. 

Wat kan je dan doen?


Onder masseur vallen: sportmasseurs, wellnessmasseurs en sportzorgmasseurs


Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur

Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid.

Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.


Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft.

Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:


Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger

Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachtenformulier

Mailadres: klacht@ngsmassage.nl -Telefoonnummer: 06-21331090


Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.


Weergave klachtenproces

Situatie=Cliënt is ontevreden 

stap 1= gesprek cliënt met sportmasseur

Cliënt tevreden? ja/nee 

stap 2 bij nee = klachtenfunctionaris behandelt klacht

Cliënt tevreden? ja/nee 

stap 3 bij nee= klachtenfunctionaris informeert cliënt over vervolgmogelijkheden zoals klachtencommissie en/of geschillencommissie